Teren si casa Popesti Leordeni

Publicatia in intregime se poate descarca de aici SKMBT_36180613131000

 

Dosar de executare nr. 5991/2016Aste se sterge din document: 104724 2435 Ghita Pavel nu figureaza cu sarcini conform extras CF

 

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 1

Emisa azi 11.06.2018

 

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 23.07.2018, ora 09:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a bunului imobil situat in Popesti-Leordeni, str. Breaza nr. 19, jud. Ilfov, compus din teren intravilan in suprafata de 200 mp, constructie tip locuinta in suprafata construita la sol de 175 mp, nr. CF 104724, nr. cadastrale 2435, 2435-C1 proprietatea GHITA Pavel;.

In extrasul de carte funciara pentru informare aflat la dosar, in foaia de sarcini, se afla inscrise urmatoarele: nu figureaza cu sarcini conform extras CF .

                Preţul la care a fost evaluat imobilul este de  296.000 lei.

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 296.000,00 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – RO 32951888, o garantie de participare de 29.600 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

 

Executor judecatoresc

OCHIAN DORU – CATALIN