Modalitati de plata

In situatia in care se consemneaza debitul, se va trimite executorului judecatoresc dovada platii
Plata debitelor se face prin urmatoarele modalitati:

Platile efectuate in dosarele de executare silita aflate pe rolul executorului judecatoresc
OCHIAN DORU – CATALIN se vor face in contul de consemnari deschis la LIBRA INTERNET BANK S.A. RO22BREL0002000755000101, CIF RO32951888, Titular SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN SI NENECI ALEXANDRU, mentionand la detalii numele/denumirea debitorului, CNP/CIF, numarul dosarului de executare.

Platile efectuate in dosarele de executare silita aflate pe rolul executorului judecatoresc
NENECI ALEXANDRU se vor face in contul de consemnari deschis la LIBRA INTERNET BANK S.A. RO39BREL0002000822990102, CIF RO32951888, Titular SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN SI NENECI ALEXANDRU, mentionand la detalii numele/denumirea debitorului, CNP/CIF, numarul dosarului de
executare.