Imobil situat in Bucuresti sector 1

 

 

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 1

Emisa azi 23.05.2018

 

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 14.06.2018, ora 10:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a bunului imobil – apartament situat in  Bucuresti, Aleea Faurei (fost Jiul lui Scanteia), nr. 2, bl. 13, scara B, etaj 1, ap.16, sector 1, compus din camera in suprafata de 23,54 m.p., camera in suprafata de 13,62 m.p., bucatarie in suprafata de 8,61 m.p., baie in suprafata de 3,88 m.p., hol in suprafata de 9,60 mp., debara in suprafata de 1,75 m.p., balcon in suprafata de 4,17 m.p., balcon in suprafata de 7,20 m.p., avand o suprafata utila de 61 m.p. si o suprafata totala de 72,3 m.p., impreuna cu dreptul de coproprietate in cota de 3,87% asupra partilor si dependintelor din imobil care, prin natura lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor blocului, precum si impreuna cu dreptul de folosinta asupra terenului aferent apartamentului, in suprafata de 34,98 m.p., care este atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei, fiind inscris in Cartea funciara nr. 251289-C1-U19 – Bucuresti sectorul 1, cu nr. cadastral 251289-C1-U19, proprietatea DRAGNEA LAURENTIU STEFAN, imobilul – garaj nr. 7, situat in Bucuresti,  Aleea Faurei, nr. 2, etaj -1, sector 1 avand suprafata de 15,94 m.p., impreuna cu dreptul de coproprietate in cota de 0,95% asupra partilor si dependintelor din imobil care prin natura lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor blocului, precum si impreuna cu dreptul de folosinta asupra terenului aferent garajului, in suprafata de 8,59 m.p., care este atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei, inscris in Cartea funciara nr. 251289-C1-U20 – Bucuresti sectorul 1, cu nr. cadastral 251289-C1-U20, proprietatea DRAGNEA LAURENTIU STEFAN; imobilul – boxa nr. 6, situat  Bucuresti, Aleea Faurei, nr. 2, etaj -1, sector 1, avand suprafata de 7,43 m.p., impreuna cu dreptul de coproprietate in cota de 0,45% asupra partilor si dependintelor din imobil care prin natura lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor blocului, precum si impreuna cu dreptul de folosinta asupra terenului aferent garajului, in suprafata de 4,07 m.p., care este atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei, inscris in Cartea funciara nr. 251289-C1-U21 –  Bucuresti sectorul 1, cu nr. cadastral 251289-C1-U21, proprietatea DRAGNEA LAURENTIU STEFAN.

In extrasul de carte funciara pentru informare aflat la dosar, in foaia de sarcini, se afla inscrise urmatoarele: drept de ipoteca in favoarea LIBRA INTERNET BANK S.A. .

                Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 324.121,00 lei.

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 324,121,00 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – RO 32951888, o garantie de participare de 32.412,10 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

 

Executor judecatoresc

OCHIAN DORU – CATALIN

 

 

 

publicatia se poate descarca de aici 696.2018.p