Imobil in suprafata de 49,75 mp

Imobil compus din apartament cu 2 camere in suprafata de 49,75 mp.

Publicatia poate fi descarcata de aici SKMBT_36180503155800

 

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 1

Emisa azi 23.04.2018

 

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 04.06.2018, ora 09:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a bunului imobil situat in Bucuresti, Str. Bacila Vasile Mr. nr. 13, bl. 19, sc. 1, et. parter, ap. 18, Sector 2, compus din apartament cu 2 camere si dependinte, in suprafata utila de 49,75 mp, impreuna cu cota indiviza de 181/10000 parti comune ale imobilului si cota de 1.81% mp teren aferent, in folosinta, nr. CF 227734-C1-U90 nr. cadastral 227734-C1-U90, proprietatea BUZOIANU Gabriel .

In extrasul de carte funciara pentru informare aflat la dosar, in foaia de sarcini, se afla inscrise urmatoarele: urmarire imobiliara la cererea BEJ Dumitru Nicolae in dosar executare nr. 1157/2016; urmarire imobiliara la cererea BEJA EXECUTORIS, in dosar nr. 1157/2016, in favoarea Asociatiei de proprietari Bloc 19 si DVBL Sector 2; drept de IPOTECA LEGALA in favoarea Asociatiei de proprietari Bloc 19, sc. 2, str. Maior Vasile Bacila nr.13; urmarire imobiliara la cererea BEJ Ochian Doru Catalin, in dosar nr. 3315/2016 in favoarea Secapital SaRL. .

                Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 240.000 Lei.

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 240.000,00 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – RO 32951888, o garantie de participare de 24.000 Lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

 

Executor judecatoresc

OCHIAN DORU – CATALIN