Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Teren si constructie in Movila (Ialomita)

aprilie 27, 2016 @ 9:00 AM

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data 27.04.2016 ora 09:00 va avea loc  la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU mentionat in antet, vânzarea la licitaţie publica a imobilului – teren in suprafata de 694.62 mp masurata (din acte 743 mp) si constructie C1 aferenta in suprafata construita de 71.22 mp compusa din 2 camere, hol, bucatarie,constructie cu invelitoare placi azbociment, regim de inaltime Parter, situate in intravilan com. Movila nr. 311, Judetul Ialomita, CF 20119-Movila, nr. Cadastral 186-teren si 186-C1-constructie, proprietatea debitorului MUSGOCIU I Nicolae.

Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:

– Somatie nr. 1638 din 17.10.2014, emisa de SCPEJ OCHIAN DORU CATALIN in favoarea creditoarei RAIFFEISEN BANK SA (titlul executoriu fiind ulterior cesionat KREDIT INKASO INVESTMENTS RO S.A.)

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 24.700,00 Lei repezentand 50% din pretul la care a fost evaluat imobilul.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare de                2.470.00 Lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, iar dovada consemnarii in original, impreuna cu oferta de cumparare va fi depusa la executorul judecatoresc, conform dispozitiilor art. 838 alin. (1) lit. k) si l) si art. 843 alin. (1) C.proc.civ.

Publicatia de vanzare se poate descarca de aici: Publicatie de vanzare in extras dos.1638

Detalii

Data:
aprilie 27, 2016
Timp:
9:00 AM