Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Teren in Sat Dudu (com. Chiajna -Ilfov)

septembrie 21, 2016 @ 9:00 AM

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 21.09.2016 ora 09:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a imobilului teren Lotul nr. 1, in suprafata de 1.620,25 mp, avand urmatoarele vecinatati : la N – Petre Eliza, pe o latura de 91,39 ml; la S – Lotul nr. 5, cu nr. cadastral 1956/5 si cu destinatia drum de servitute pe o latura de 94,28 ml; la  E – De 319, pe o latura de 12,82 ml si la V – Lotul nr. 2, cu nr. cadastral 1956/2, pe o latura de 17,53 ml, imobil situat in Sat Dudu – 077041, tarla 71/2, parcela 12, Comuna Chiajna, Judetul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 1956/1, inscris in CF 55112 (CF vechi nr. 3160) a localitatii Chiajna, jud Ilfov, proprietatea debitorului ANTI Pavel, cu domiciliul in Bucuresti – 060882, Str. Dreptatii nr. 15, bl. P7, sc. 4, et. 1, ap. 43, Sector 6.

Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:

Ipoteca in favoarea CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA SA (FOSTA EMPORIKI BANK ROMANIA S.A. ); Act de partaj voluntar nr. 149/20.02.2014 – sulta in favoarea ANTI ELENA; Somatie nr. 1065/19.05.2016 emisa de SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN SI NENECI ALEXANDRU IN FAVOAREA CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A.

      Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 433.900,00 Lei şi a fost stabilit de expert Militaru Daniel, legitimatie ANEVAR 14158 .

      Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 325.425,00 Lei , reprezentand 75% din pretul la care a fost evaluat imobilul.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, o garantie de participare de 32.542,50 Lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit  si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

Publicatia de vanzare se poate descarca de aici: publicatie 1065

Detalii

Data:
septembrie 21, 2016
Timp:
9:00 AM