Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

locuinta din paianta si teren aferent – sat Cetatea, comuna Radoiesti, jud. Teleorman

iulie 11, 2017 @ 9:00 AM - 10:00 AM

publicatie PDF SKMBT_36017061308180 pub

OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data 11.07.2017 ora 09:00 va avea loc  la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a imobilului – locuinta din paianta (in suprafata de 28 mp conform extras CF) compusa din 2 (doua) camere si sala, o anexa din paianta (in suprafata de 11 mp conform extras CF) precum si teren aferent in suprafata de 981 mp, situat in sat Cetatea, comuna Radoiesti, jud. Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 20270, avand nr. cadastrale 20270, 20270-C1 si 20270-C2, proprietatea lui Doarca Radu.

Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:

– urmarire imobiliara in favoarea Kruk SA prin Kruk Romania SRL la cererea SPCEJ Ochian Doru Catalin si Neneci Alexandru in dosar nr. 186/2013

Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 21.937 lei.

                Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 21.937,00 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – RO 32951888, o garantie de participare de 2.193,70 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, iar dovada consemnarii in original, impreuna cu oferta de cumparare va fi depusa la executorul judecatoresc, conform dispozitiilor art. 838 alin. (1) lit. k) si l) si art. 843 alin. (1) C.proc.civ

Detalii

Data:
iulie 11, 2017
Timp:
9:00 AM - 10:00 AM

Loc de întâlnire

Cetatea – Radoiesti