Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

imobil situat in Mun. Bucuresti, Str. Moneasa (fosta Orizontului), nr.1, parter, apartament nr. 1, sector 1, compus din 3 (trei) camere de locuit si dependinte

noiembrie 2, 2020 @ 9:00 AM

publicatie in intregime t1 2207.2020

Dosar de executare nr. 2207/2020

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 1

Emisa azi 07.10.2020

 

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti – 020075, Str. Mihai Eminescu nr. 151, ap. 2, Sector 2, aducem la cunostinta generala ca in data de 02.11.2020, ora 09:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a bunului imobil situat in Mun. Bucuresti, Str. Moneasa (fosta Orizontului), nr.1, parter, apartament nr. 1, sector 1, compus din 3 (trei) camere de locuit si dependinte (vestibul, hol, bucatarie, camara, wc, oficiu, boxa la subsol si camera de serviciu la mansarda), cu o suprafata utila de 79,90 mp, beci in suprafata de 4,33 mp si camera serviciu in suprafata de 4,25 mp, total suprafata de 88,54 mp, impreuna cu cota indiviza din partile si dependintele comune ale imobilului care, prin natura si destinatia lor, sunt în coproprietate fortata precum si dreptul de folosinta asupra cotei-parti indivize din terenul aferent constructiei in suprafata indiviza de 100 mp (suprafata masurata de 150 mp, conform expertizei cadastrale) imobil identificat prin numar cadastral 253028- C1-U3 (numar cadastral vechi 4227/1) intabulat in Cartea Funciara nr. 253028-C1-U3 (nr. CF vechi 15407) proprietatea debitoarei Cristescu Irina Laura.

In extrasul de carte funciara pentru informare aflat la dosar, in foaia de sarcini, se afla inscrise urmatoarele: 3 x drept de ipoteca in favoarea MEDIPLUS EXIM S.R.L.; urmarire imobiliara la cererea S.C.P.E.J. OCHIAN DORU CATALIN SI NENECI ALEXANDRU, in dosar nr.2207/2020 in favoarea MEDIPLUS EXIM S.R.L. .

                Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 705.500 lei.

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 705.500 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, o garantie de participare de 70.550 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei iar dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

 

Executor judecatoresc

OCHIAN DORU – CATALIN

Detalii

Data:
noiembrie 2, 2020
Timp:
9:00 AM