Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

imobil situat in Bucuresti, strada Franceza nr. 52, scara C, etaj 1, apartament nr. 25, sector 3, compus din 3 (trei) camere si dependinte

noiembrie 2, 2020 @ 10:00 AM

publicatie in intregime t1 2208.2020

Dosar de executare nr. 2208/2020

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 1

Emisa azi 07.10.2020

 

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti – 020075, Str. Mihai Eminescu nr. 151, ap. 2, Sector 2, aducem la cunostinta generala ca in data de 02.11.2020, ora 10:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a bunului imobil situat in Bucuresti, strada Franceza nr. 52, scara C, etaj 1, apartament nr. 25, sector 3, compus din 3 (trei) camere si dependinte: bucatarie, camera serviciu, baie, debara, vestibul, wc, oficiu, o boxa (in exclusivitate) = 3,90 m.p. si pasarela (in folosinta comuna) = 1,18 m.p. , apartament in suprafata utila de 88,38 mp – din actele de proprietate, respectiv 80,75 mp din masuratorile cadastrale si suprafata totala de 93,90 m.p. (din care balcon = 3,25 m.p., balcon = 4,01 m.p.) impreuna cu cota indiviza de 2,63 % din partile si dependintele comune ale imobilului care, prin natura si destinatia lor, sunt in coproprietate fortata, precum si cota parte din dreptul de proprietate asupra terenului aferent in suprafata indiviza de 20,05 m.p., atribuit in proprietate conform art. 35 alin.2 din Legea nr. 18/1991, teren identificat prin numar cadastral si Carte Funciara nr. 220346 a localitatii Bucuresti, sector 3 (cu mentiunea ca dreptul de proprietate asupra cotei de teren nu este intabulat in Cartea Funciara colectiva, aceasta fiind nula), apartamentul fiind identificat prin numar cadastral 220346-C1-U23 (numar cadastral vechi 2424/25), intabulat in Cartea Funciara nr. 220346-C1-U23 (nr. C.F. vechi 78871) proprietatea debitoarei Cristescu Irina Laura.

In extrasul de carte funciara pentru informare aflat la dosar, in foaia de sarcini, se afla inscrise urmatoarele: 3 x drept de ipoteca in favoarea MEDIPLUS EXIM S.R.L.; urmarire imobiliara la cererea S.C.P.E.J. OCHIAN DORU CATALIN SI NENECI ALEXANDRU, in dosar nr.2208/2020 in favoarea MEDIPLUS EXIM S.R.L. .

                Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 445.700 lei.

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 445.700 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, o garantie de participare de 44.570 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei iar dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

 

Executor judecatoresc

OCHIAN DORU – CATALIN

Detalii

Data:
noiembrie 2, 2020
Timp:
10:00 AM