Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Imobil situat in Bucuresti sector 2

octombrie 30, 2017 @ 10:00 AM - 11:00 AM

Dosar de executare nr. 1240/2016

 

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 2

Emisa azi  27.09.2017

 

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 30.10.2017 ora 10:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a imobilului situat in Bucuresti, Str. Comarnic nr. 62A, Sector 2, inscris in CF nr. 213445, compus din teren intravilan in suprafata de 311 mp din acte (311 mp suprafata masurata), cu nr. cadastral 213445 si constructia edificata pe acesta Sp+P+1E,( subsol suprafata de 24,96 mp; suprafata totala 25,86 mp; parter suprafata de 100,15 mp; etaj suprafata de 86,18 mp, suprafata totala 103,89 mp )  avand nr. cadastral 213445-C1 (nr. CF vechi 78594 si nr. cadastral vechi 16948), proprietatea debitorilor DUMITRU Emil  si DUMITRU Dorina.

Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:

Ipoteca inscrisa in baza contractului de garantie reala imobiliara nr. 2508/25.08.2010 emis de BNP Andreea Dana Radulescu, ipoteca inscrisa in baza contractului de garantie reala imobiliara nr. 3161/20.10.2010 emis de BNP Andreea Dana Radulescu, notare contract de novatie autentificat sub nr. 1006/15.06.2011 de NP Liuba Alexandrescu, ipoteca inscrisa in baza contractului de garantie reala imobiliara nr. 1495/17.08.2011 emis de NP Alexandrescu Liuba Liana, ipoteca inscrisa in baza contractului de ipoteca nr. 2000/01.11.2011 emis de NP Alexandrescu Liuba Liana,   dreptul de interdictie notat in baza contractului de ipoteca nr. 2000/01.11.2011 emis de NP Alexandrescu Liuba Liana, ipoteca notata in baza actului notarial nr. 1587/08.11.2012 emis de NP Alexandrescu Liuba Liana, Act de notarial nr. 1431/25.10.2013 emis de NP Alexandrescu Liuba Liana, Act notarial nr. 1308/30.10.2014 emis de NP Alexandrescu Liuba Liana, notarea urmarii imobiliara dispusa de S.C.P.E.J. Ochian Doru Catalin si Neneci Alexandru in favoarea LIBRA INTERNET BANK S.A.

                Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 955.752 lei.

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de  716.814 lei, reprezentand 75% din pretul la care a fost evaluat imobilul

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – RO 32951888, o garantie de participare de 71.681,40 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit  si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

 

Executor judecatoresc

OCHIAN DORU – CATALIN

publicatia se poate descarca de aici :62

Detalii

Data:
octombrie 30, 2017
Timp:
10:00 AM - 11:00 AM