Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

imobil sat Olteni, com. Clinceni, Sos. Bucuresti – Domnesti nr. 37D

iunie 11, 2020 @ 11:00 AM - 11:30 AM

PDF: pdf publicatie t1

Dosar de executare nr. 5747/2019

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 1

Emisa azi 08.05.2020

 

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti – 020075, Str. Mihai Eminescu nr. 151, ap. 2, Sector 2, aducem la cunostinta generala ca in data de 11.06.2020, ora 11:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a bunului imobil situat in sat Olteni, com. Clinceni, Sos. Bucuresti – Domnesti nr. 37D, tarla 5/1, parcela 15/1/65, Judetul Ilfov, compus din teren intravilan in suprafata de 2.327 m.p., conform actelor de proprietate si inscrierilor in cartea funciara, invecinat la nord cu Soseaua Bucuresti-Domnesti, la est cu Bucur Leana, la vest (pe o suprafata de 106,54 m.p.) cu Nicolae Gheorghe, iar pe restul din suprafata din latura vestica se invecineaza cu 3 loturi identificate prin nr. cadastrale 698/1, 698/2, 698/3, la sud cu un Drum de exploatare (o parte a terenului reprezinta drum de acces catre Soseaua Bucuresti – Domnesti) si constructia C1 – cu destinatia locuinta, edificata pe terenul descris mal sus, cu regim de inaltime P+M, cu o suprafata construita la sol de 162,91 m.p., compusa din parter cu living, dinning, bucatarie, camara, WC, hol, centrala termica, birou plus terasa, garaj si mansarda cu 3 (trei) dormitoare, 2 (doua) bai, dressing, 2 (doua) holuri, debara si 2 (doua) balcoane, imobil inscris in Cartea funciara nr. 56786 Clinceni, cu nr. cadastral 698/4 (pentru teren) si 698/4-C1 (pentru constructie), proprietatea debitoarei Fomino Mihaela.

In extrasul de carte funciara pentru informare aflat la dosar, in foaia de sarcini, se afla inscrise urmatoarele: drept de servitute in favoarea Bratara Florica si Dan Mirela; servitute de trecere in favoarea imobilului cu nc. 698/3 intabulat in CF 608; drept de servitute in favoarea imobilului cu nc. 698/1/2 intabulat in CF 3269 – fond dominant; drept de ipoteca in favoarea LIBRA INTERNET BANK S.A.; drept de ipoteca in favoarea LIBRA INTERNET BANK S.A.; drept de ipoteca in favoarea LIBRA INTERNET BANK S.A.; urmarire imobiliara la cererea S.C.P.E.J. OCHIAN DORU CATALIN SI NENECI ALEXANDRU, in dosar nr. 5747/2019 in favoarea LIBRA INTERNET BANK S.A.

                Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 792.858,00 lei.

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 792.858,00 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK, aparţinând S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, o garantie de participare de 79.285,80 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei iar dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

 

Detalii

Data:
iunie 11, 2020
Timp:
11:00 AM - 11:30 AM

Loc de întâlnire

Bucuresti
România