Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Cota-parte 3/32 din apartament 3 camere situat in Str. Postasului, Bucuresti

martie 7, 2016 @ 9:00 AM

OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Campineanu, Nr. 29, Bl. 6, Sc. B, Ap. 56, Sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 07.03.2016 ora 09:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU din Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, vânzarea la licitaţie publica a cotei parti de 3/32 apartinand debitorului OLTEANU Constantin-Dan din imobilul apartament compus din (3) trei camere de locuit si dependinte(bucatarie, baie, gr.sanitar, camara, debara, sas, vestibul, balcon), avand suprafata utila de 66.69 mp, suprafata balcon de 3.52 mp, impreuna cu dreptul de coproprietate din partile si dependintele comune ale imobilului in suprafata indiviza de 0.57% si dreptul de folosinta asupra terenului aferent apartamentului in suprafata de 8,00 mp, inscris in CF nr. 220247-C1-U92, avand nr. cadastral 220247-C1-U92, situat in Bucuresti – 032574, Str. Postasului nr. 4, bl. 10, sc. 4, et. 4, ap. 151, Sector 3(coproprietari: OLTEANU Marcela cu o cota-parte de 20/32, Olteanu George Catalin, Olteanu Silviu Cristian si Olteanu Alexandru Ioan cote parti egale de 3/32, fiecare).
Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:
-urmarire imobiliara asupra cotei-parti 3/32 din 04.11.2015, emisa de S.C.P.E.J OCHIAN DORU-CATALIN SI NENECI ALEXANDRU.
Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 16.882,50 Lei.
Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, o garantie de participare de 1.688.25 Lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

Publicatia de vanzare se poate descarca de aici: Publicatie t2

Detalii

Data:
martie 7, 2016
Timp:
9:00 AM

Loc de întâlnire

Bucuresti
România

Organizator

Executor Judecatoresc Ochian Doru-Catalin