Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

cota de 1/2 din imobil situat in sos. Oltenitei

iunie 27, 2018 @ 9:00 AM - 10:00 AM

Publicatia in intregime poate fi descarcata de aici SKMBT_36180627165700

Dosar de executare nr. 4783/2016

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 1

Emisa azi 15.06.2018

 

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 24.07.2018, ora 09:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a cotei de 1/2 apartinand lui Stan Cristian din bunul imobil situat in Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 61, bl. G 4, sc. 1, et. 9, ap. 72, Sector 4, constand in apartament in suprafata de 34,13 mp cu 2 camere si dependinte comune ale imobilului bloc impreuna cu dreptul de folosinta asupra terenului indiviz aferent apartamentului in suprafata de 4,44 mp avand nr. CF 216891-C1-U24 (nr. CF vechi 19486) si nr. cadastral 216891-C1-U24 (nr. cadastral vechi 297/72).

In extrasul de carte funciara pentru informare aflat la dosar, in foaia de sarcini, se afla inscrise urmatoarele: urmarire imobiliara la cererea creditoarei Secapial din data de 30.09.2016 .

                Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 73.500,00 lei.

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 73.500,00 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – RO 32951888, o garantie de participare de 7.350,00 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

 

Executor judecatoresc

OCHIAN DORU – CATALIN

Detalii

Data:
iunie 27, 2018
Timp:
9:00 AM - 10:00 AM