Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Cota de 1/2 din imobil situat in Bucuresti, sector 5

aprilie 2, 2018 @ 11:00 AM

Dosar executare nr. 3003/2017

 

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 1

Emisa azi 01.03.2018

 

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 02.04.2018 ora 11:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a cotei de ½ apartinand debitorilor Voicu Vasile si Voicu Gabriela din apartamentul situat in Bucuresti, Str. Iacob Andrei nr. 31, bl. 6, sc. 1, et. 1, ap. 25, Sector 5, compus din o camera de locuit si dependinte (bucatarie, baie, vestibul), in suprafata utila de 25,41 mp, impreuna cu cota indiviza de 1,642% din dreptul de proprietate asupra partilor si dependintelor comune din imobil care prin natura si destinatia lor sunt in proprietatea comuna si fortata a tuturor coproprietarilor, precum si cota indiviza din dreptul de folosinta asupra terenului aferent in suprafata indiviza de 6,09 mp, CFNC 1885, teren atribuit in folosinta pe toata durata constructiei, identificat cu nr. CF 223802-C1-U16 ( nr. CF vechi 39030) si nr. cadastral 223802-C1-U16 (nr. cadastral vechi  217/25) proprietatea lui Voicu Vasile si Voicu Gabriela in cota indiviza de 1/2 si a lui Preda Iulia si Preda Jan in cota indiviza de ½.

 

 

Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:

urmarire imobiliara la cererea BEJ Doina Safta in favoarea Banca Romaneasca S.A. impotriva debitorului Voicu Vasile; urmarire imobiliara la cererea S.C.P.E.J. OCHIAN DORU CATALIN si NENECI ALEXANDRU in favoarea INVEST CAPITAL LTD asupra cotei de 1/2 apartinand debitorilor Voicu Vasile si Voicu Gabriela.

                Preţul la care a fost evaluata cota de ½ din imobil este de 25.600 lei.

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 25.600,00 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere cota de ½ din imobil la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – RO 32951888, o garantie de participare de 2.560 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit  si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

 

Executor judecatoresc

OCHIAN DORU – CATALIN

 

C.C.

 

publicatia se poate descarca de aici : SKMBT_42180302160700

Detalii

Data:
aprilie 2, 2018
Timp:
11:00 AM