Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Casa 94 mp si teren 1300 mp situat in Comuna Putineiu, Sat Hodivoaia, judetul Giurgiu

mai 16, 2016 @ 9:00 AM

PUBLICATIE PDF 663-2014

OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data 16.05.2016 ora 09:00 va avea loc  la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a imobilului situat in Comuna Putineiu, Sat Hodivoaia, judetul Giurgiu, constand in teren intravilan in suprafata de 1300 mp (1310 mp din masuratori – din care 409 mp teren curti constructii si 901 mp teren arabil) pe care este edificata constructia locuinta parter, cu aria construita la sol de 94 mp, nr. CF 30039, nr. cadastrale 713 si 713-C1 proprietatea Tiru Mirel Marian Sorin.

Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:

– – Urmarire imobiliara la cererea SCPEJ Ochian Doru Catalin si Neneci Alexandru in favoarea Secapital SaRL in dosarul nr. 663/2014

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 17.200,00 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare de 1.720,00 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, iar dovada consemnarii in original, impreuna cu oferta de cumparare va fi depusa la executorul judecatoresc, conform dispozitiilor art. 838 alin. (1) lit. k) si l) si art. 843 alin. (1) C.proc.civ.

Detalii

Data:
mai 16, 2016
Timp:
9:00 AM