Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

apartament situat in Mun. Bucuresti, Sector 1

august 5 @ 9:00 AM - 10:00 AM

181.072 lei

Dosar de executare nr. 4407/2021

 

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 2

Emisa azi 12.07.2022

 

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti – 020075, Str. Mihai Eminescu nr. 151, ap. 2, Sector 2, aducem la cunostinta generala ca in data de 05.08.2022 ora 09:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a bunului imobil situat in Bucuresti, Str. Garii de Nord, nr. 6/8, Bl. A, Sc. 6, et. 7, ap. 69, Sector 1, avand numar cadastral 251630-C1-U319 (numar cadastral vechi: 5/6;7;69), intabulat in CF nr. 251630-C1-U319 (nr. CF vechi: 25706) a localitatii Bucuresti, Sector 1, compus din doua camere de locuit in suprafata de 15,02 mp si 14,41 mp si dependinte (bucatarie=4,10 mp, baie= 2,59 mp, camara= 0,49 mp, hol=2,35 mp, vestibul=1,94 mp, balcon = 4,38 mp), cu suprafata utila de 40,09 mp rezultata din masuratorile cadastrale (40,94 mp conform actelor de proprietate) si suprafata totala de 44,47 mp, impreuna cu dreptul de folosinta asupra cotei indivize de teren in suprafata de 6,89 mp aferent apartamentului, precum si cota indiviza de 0,18% din dreptul de coproprietate asupra partilor din imobilul – bloc care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta comuna, fortata si perpetua a tuturor coproprietarilor din imobil,avand destinatia locuinta, apartament aflat in proprietatea lui MINZAT Cornel.

In extrasul de carte funciara pentru informare aflat la dosar, in foaia de sarcini se afla inscrise urmatoarele:

 

  • drept de ipoteca in favoarea BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., din data de 05.06.2008;
  • Inscriere din data de 06.10.2015 (Act notarial nr. 569/05.10.2015 emis de Enache Amalia Florina – se noteaza conventia de mentinere a ipotecii imobiliare autentificata sub nr 1005/04.06.2008 la NP RADU MIRELA incheiata intre Banca Comerciala Romana S.A. si Minzat Cornel)
  • urmarire imobiliara la cererea S.C.P.E.J. OCHIAN DORU CATALIN SI NENECI ALEXANDRU, in dosar nr.4407/2021 in favoarea BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., din data de 10.01.2022.

                Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 241.430,00 lei.

                Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 181.072,50 Lei.

 

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, o garantie de participare de 18.107,25 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei iar dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

 

Executor judecatoresc

OCHIAN DORU – CATALIN

 

S.B.

Detalii

Data:
august 5
Timp:
9:00 AM - 10:00 AM
Preţ:
181.072 lei

Loc de întâlnire

Bucuresti
România

Organizator

Executor Judecatoresc Ochian Doru-Catalin