Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Apartament in Alexandria (Teleorman)

iunie 30, 2016 @ 9:00 AM

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 30.06.2016 ora 09:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a imobilului – apartament situat in Alexandria, Str. Dunarii  nr. 222, bl. 822, sc.D, et. 2, ap.68, jud. Teleorman, compus din 2 camere si dependinte, in suprafata utila de 49.20 mp din acte (52,64 mp din masuratori) impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor din imobil care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta comuna, precum si dreptul de folosinta asupra terenului in  suprafata de 12 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 377/0;68, inscris in cartea funciara nr. 20106-C1-U5 (provenita din conversia de pe hartie  CF nr. 1342) a localitatii Alexandria, jud. Teleorman, proprietatea debitorilor NICOLAE Roxana Emilia  si NICOLAE Bogdan.

Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:

Ipoteca in favoarea CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA SA;Interdictie de instrainare pe o perioada de 5 ani in favoarea STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE; Somatie nr. 256/2016 emisa la data de 06.04.2016 de S.C.P.E.J OCHIAN DORU CATALIN SI NENECI ALEXANDRU in favoarea CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A.

      Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 108.200,00 Lei şi a fost stabilit de expert Militaru Daniel, legitimatie ANEVAR 14158 .

      Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de  108.200,00 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, o garantie de participare de 10.820.00 Lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit  si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

Publicatia de vanzare se poate descarca de aici: publicatie dosar 256

Detalii

Data:
iunie 30, 2016
Timp:
9:00 AM