Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Apartament duplex situat in str. Tepes Voda, Bucuresti, sector 2

martie 17, 2016 @ 10:00 AM

OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B,            et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 17.03.2016 ora 10:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU din Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, vânzarea la licitaţie publica a imobilului – apartament duplex situat in Bucuresti – 021523, Str. Tepes Voda nr. 95, et. S+P, ap. 1, Sector 2, reprezentand Lotul nr. 1, compus din 3 (trei) camere si dependinte : camera = 29.67 mp, camera = 22.28 mp, camera 18.62 mp, bucatarie = 11.56 mp, baie = 4.04 mp, suprafata totala apartament 1 = 86.17 mp, subsol: cu garaj = 40,47 mp, boxa = 6.10 mp, boxa = 5.96 mp, boxa = 5.04 mp, boxa = 8.74 mp, baie = 4.04 mp, casa scarii = 9.75 mp, suprafata totala subsol = 80.10 mp, rezultand suprafata totala Lot nr. 1 (subsol + parter) = 166.27 mp, impreuna cu cota indiviza de 29.05 % din partile si dependintele comune ale intregului imobil si dreptul de proprietate asupra terenului aferent apartamentului, respectiv suprafata indiviza de 52,41 mp; imobilul are nr. cadastral 201107-C1-U1 ( nr. cadastral vechi 10182/6/1), este intabulat in Cartea Funciara nr. 201107-C1-U1   ( nr. C.F. vechi 90399) si este proprietatea debitorilor MIHAI Aura Monica si SERBU Eugeniu Marius.

Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:

– ipoteca de rang I in favoarea EMPORIKI BANK – ROMANIA SA ( Credit Agricole Bank Romania SA);

– antecontract de vanzare cumparare nr. 1055/06.09.2011, in favoarea Costache Ecaterina;

– ipoteca legala in favoarea creditorilor ipotecari Meita Ion si Meita Areta;

– somatie nr. 46678/28.08.2015 emisa de SCPEJ OCHIAN DORU CATALIN SI NENECI ALEXANDRU;

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 518.925,00 Lei, reprezentand 75% din pretul la care a fost evaluat imobilul.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, o garantie de participare de 51.892,5 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

Publicatia de vanzare se poate descarca si consulta de aici: Publicatie de vanzare T2

Detalii

Data:
martie 17, 2016
Timp:
10:00 AM

Loc de întâlnire

Bucuresti
România + Harta Google

Organizator

Executor Judecatoresc Ochian Doru-Catalin