Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

apartament cu doua camere si dependinte, in suprafata totala de 56,96 mp

decembrie 8, 2016 @ 9:00 AM - 10:00 AM

publicatie pub1

OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data 08.12.2016 ora 09:00 va avea loc  la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a imobilului compus din apartament cu doua camere si dependinte, in suprafata totala de 56,96 mp (suprafata utila de 49,15 mp) impreuna cu cota indiviza de 3,74 % din partile si dependintele comune ale imobilului si cota indiviza de teren aferent de 17,02 mp, situat in Bucuresti, Str. Corbeni nr. 35, MANSARDA, ap. 12, Sector 2, nr. CF 224035-C1-U11 nr. cadastral 224035-C1-U11 proprietatea Ciocan (fosta Ghita) Eugenia.

Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:

– urmarire imobiliara in favoarea Secapital SaRL la cererea SCPEJ Ochian Doru Catalin si Neneci Alexandru in dosar nr. 669/2014;

Conform actului de proprietate reprezentat de contract de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. 6093/21.05.2012, ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR are calitatea de creditor intervenient

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 103.450,00 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare de 10.345.00 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, iar dovada consemnarii in original, impreuna cu oferta de cumparare va fi depusa la executorul judecatoresc, conform dispozitiilor art. 838 alin. (1) lit. k) si l) si art. 843 alin. (1) C.proc.civ

Detalii

Data:
decembrie 8, 2016
Timp:
9:00 AM - 10:00 AM