Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Apartament cu 3 camere in Chitila

februarie 6, 2017 @ 10:00 AM - 10:00 PM

Dosar de executare nr. 1229/2016

 

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 2

Emisa azi 06.01.2017

 

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 06.02.2017ora 10:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a imobilului – apartament situat in Chitila – 077045, Str. Banatului nr. 14, bl. 14, ap. 168, Comuna Chitila, Judetul Ilfov, compus din 3 (trei) camere si dependinte (coridor, garderoba, depozitare, baie, bucatarie, wc, camara), cu o suprafata utila de 86,43 m.p., o suprafata totala de 95,27 m.p. (balcon – 8,84 m.p.) si o suprafata construita de 105,98 m.p., impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor din imobil care prin natura lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor blocului, in cota parte indiviza de 9%, respectiv 10,90 m.p, si impreuna cu cota parte indiviza de teren aferenta corespunzatoare apartamentului (cota parte indiviza de teren sub constructie) de 21,15 m.p., reprezentand 9% din suprafata totala de teren aferent intregului bloc, de 235 m.p., conform actelor de proprietate si inscrierilor in cartea funciara, avand nr. cadastral 2147/28/11-C1-U9, intabulat in CF nr. 4406 si cota-parte indiviza de 8,54% din dreptul de proprietate asupra ghenei si terenului aferent ghenei, in suprafata de 12 m.p., cu nr. cadastral 2147/28/2, inscris in Cartea funciara nr. 52296 (nr. CF vechi 2729) a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 8,54% din dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 8 m.p., cu nr. cadastral 2147/28/1, cu destinatie de spatiu verde, inscris in Cartea funciara nr. 2728 a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 8,54% din dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 59 m.p., cu nr. cadastral 2147/28/9, cu destinatie de spatiu verde, inscris in Cartea funciara nr. 52300 (nr. CF vechi 2736) a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 8,54% din dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 25 m.p., cu nr. cadastral 2147/28/10, cu destinatie de spatiu verde, inscris in Cartea funciara nr. 52301 (nr. CF vechi 2737) a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 8,54% din dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 12 m.p., cu nr. cadastral 2147/26/36, cu destinatie de spatiu verde, inscris in Cartea funciara nr. 3476 a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 8,54% din dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 12 m.p., cu nr. cadastral 2147/26/38, cu destinatie de spatiu verde, inscris in Cartea funciara nr. 52698 (nr. CF vechi 3478) a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 0,12% din dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 3.922 m.p., cu destinatie de drum de acces, cu nr. cadastral 2147/1, inscris in Cartea funciara nr. 2583 a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 0,12% din dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 511 m.p., cu destinatie de alee, cu nr. cadastral 2147/51, inscris in Cartea funciara nr. 2583 a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 0,12% din dreptul de proprietate asupra terenuiui in suprafata de 400 m.p., cu destinatie de alee, cu nr. cadastral 2147/29, inscris in Cartea funciara nr. 2561 a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 0,12% din dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 65 m.p., cu destinatie de alee, cu nr. cadastral 2147/26/39, inscris in Cartea funciara nr. 3479 a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 0,15% din dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 2.305 m.p., cu destinatie de spatiu de agrement – curti constructii parc, cu nr. cadastral 2147/69, inscris in Cartea funciara nr. 2601 a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 0,15% din dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 435 m.p., cu destinatie de spatiu de agrement – curti constructii parc, cu nr. cadastral 2147/67, inscris in Cartea funciara nr. 2599 a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 4,40% din dreptul de proprietate asupra boxei de biciclete nr. 82, situata in subsolul comun nr. 2, cu o suprafata utila de 7,68 m.p., cu nr. cadastral 2147/32/51-C1-U82, impreuna cu cota-parte indiviza de 0,18% din suprafata si partile de folosinta comuna ale imobilului, respectiv 0,82 m.p. si o cota parte indiviza de teren aferent corepunzatoare boxei, de 0,22 m.p., reprezentand 0,18% din suprafata totala de teren aferent imobilului, inscris in Cartea funciara nr. 4532 a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 1,67% din dreptul de proprietate asupra ala I nr. 85-92, situata in subsolul comun nr. 2, cu o suprafata utila de 132,92 m.p., cu nr. cadastral 2147/32/51-C1-U85, impreuna cu cota-parte indiviza de 3,19% din suprafata si partile de folosinta comuna ale Imobilului, respectiv 14,19 m.p. si o cota parte indiviza de teren aferent corepunzatoare ala, de 3,80 m.p., reprezentand 3,19% din suprafata totala de teren aferent Imobilului, inscris in Cartea funciara nr. 4535 a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 0,15% din dreptul de proprietate asupra rezervorului apa nr. 105, situat la subsolul comun 1, cu o suprafata utila de 109,02 m.p., cu nr. cadastral 2147/12/3-C1-U105, impreuna cu cota-parte indiviza de 1,68% din suprafata si partile de folosinta comuna ale Imobilului, respectiv 9,88 m.p. si o cota parte indiviza de teren aferent corepunzatoare rezervorului, de 2,02 m.p., reprezentand 1,68% din suprafata totala de teren aferent Imobilului, inscris in Cartea funciara nr. 4141 a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 0,15% din dreptul de proprietate asupra statiei de pompare nr. 106-108, situata la subsolul comun 1, cu nr.cadastral 2147/12/3-C1-U106, compusa din statie de pompare in suprafata de 50,56 m.p., camera control/sisteme alarma in suprafata de 10,09 mp. si sas in suprafata de 3 m.p., cu o suprafata totala utila de 63,65 mp., impreuna cu cota-parte indiviza de 0,98% din suprafata si partile de folosinta comuna ale Imobilului, respectiv 5,77 m.p. si o cota parte indiviza de teren aferent corepunzatoare statiei, de 1,18 m.p., reprezentand 0,98% din suprafata totala de teren aferent Imobilului, inscris in Cartea funciara nr. 4141 a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 0,15% din dreptul de proprietate asupra camerei telecomunicatii nr. 125, situata la subsol comun 1, cu nr. cadastral 2147/12/3-C1-U113, cu o suprafata utila de 7,25 m.p., impreuna cu cota- parte indiviza de 0,11% din suprafata si partile de folosinta comuna ale Imobilului, respectiv 0,66 m.p. si o cota parte indiviza de teren aferent corepunzatoare statiei, de 0,13 m.p., reprezentand 0,11% din suprafata totala de teren aferent Imobilului, inscris in Cartea funciara nr. 4141 a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 0,15% din dreptul de proprietate asupra tabloului general nr. 84, cu nr. cadastral 2147/32/51-C1-U84, situat in subsolul comun nr. 2, cu o suprafata utila de 7,35 m.p., impreuna cu cota-parte indiviza de 0,18% din suprafata si partile de folosinta comuna ale Imobilului, respectiv 0,79 m.p. si o cota parte indiviza de teren aferent corepunzatoare tabloului general, de 0,21 mp., reprezentand 0,18% din suprafata totala de teren aferent Imobilului, inscris in Cartea funciara nr. 4534 a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 0,78% din dreptul de proprietate asupra centralei termice nr. 96, situata in subsolul comun nr. 2, cu nr. cadastral 2147/32/51-C1-U89, cu o suprafata utila de 83,36 m.p,, impreuna cu cota-parte indiviza de 2,16% din suprafata si partile de folosinta comuna ale Imobilului, respectiv 9,60 m.p. si o cota parte indiviza  de teren aferent corepunzatoare centralei termice, de 2,57 m.p., reprezentand 2,16% din suprafata totala de teren aferent Imobilului, inscris in Cartea funciara nr. 4539 a localitatii Chitila; cota-parte indiviza de 1,12% din dreptul de proprietate asupra ACS nr. 95, situat in subsolul comun nr. 2, cu nr. cadastral 2147/32/51-C1-U88, cu o suprafata utila de 7,56 m.p., impreuna cu cota-parte indiviza de 0,18% din suprafata si partile de folosinta comuna ale Imobilului ipotecat, respectiv 0,81 m.p. si o cota parte indiviza de teren aferent corepunzatoare tabloului general, de 0,22 imp., reprezentand 0,18% din suprafata totala de teren aferent Imobilului, inscris in Cartea funciara nr. 4538 a localitatii Chitila  proprietatea debitoarei PADURE (FOSTA OPREA) GEORGETA, Chitila – 077045, Sos. Banatului nr. 14, bl. 14, ap. 168, Comuna Chitila, Judetul Ilfov .

Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:

Ipoteca in favoarea LIBRA INTERNET BANK S.A.; Somatie imobiliara din 17.05.2016 emisa in dosarul 1229/2016 de S.C.P.E.J OCHIAN DORU – CATALIN SI NENECI ALEXANDRU in favoarea LIBRA INTERNET BANK S.A.

      Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 446.790,00 Lei  şi a fost stabilit de expert evaluator IORDAN BUTUC, membru ANEVAR, legitimatie nr. 11109/2016.

      Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de  335.092,50 Lei, reprezentand 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, o garantie de participare de 33.509,25 Lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit  si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

 

Executor judecatoresc

OCHIAN DORU – CATALIN

publicatia se poate descarca de aici 1229-chitila

Detalii

Data:
februarie 6, 2017
Timp:
10:00 AM - 10:00 PM