Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

apartament cu 2 (doua) camere si dependinte, cu o suprafata utila de 59,64 mp Bucuresti, Str. Andrei Popovici Gral. Av. nr. 10, bl. 7, sc. A, et. 3, ap. 8, Sector 1

iunie 6, 2017 @ 11:00 AM - 12:00 PM

Dosar de executare nr. 1359/2016

 

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 2

PDF PUBLICATIE T2

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 06.06.2017 ora 11:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a imobilului compus din apartament cu 2 (doua) camere de locuit si dependinte, cu o suprafata utila de 59,64 mp, impreuna cu dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 3,628% din partile si dependintele din imobilul bloc care prin natura  si destinatia lor sunt in proprietatea comuna si fortata a tuturor coproprietarilor si impreuna cu dreptul de folosinta asupra terenului aferent, in suprafata indiviza de 18,50 mp drept atribuit pe toata durata existentei constructiei, situat in Bucuresti, Str. Andrei Popovici Gral. Av. nr. 10, bl. 7, sc. A, et. 3, ap. 8, Sector 1, intabulat in CF 256315-C1-U2 (nr. CF vechi 40632) cu nr. cadastral 256315-C1-U2 (nr. cadastral vechi 174/8), proprietatea debitorilor CONSTANDA Costica si CONSTANDA Maria.

 

Conform extrasului CF existent la dosar, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:

  • urmarire silita imobiliara in favoarea Raiffeisen Bank SA, in baza somatiei nr. 2228/2015 din 29.09.2015 emisa de SCPEJ Ochian Doru Catalin si Neneci Alexandru;
  • drept de ipoteca – rang I – in favoarea Raiffeisen Bank SA;
  • urmarire silita imobiliara in favoarea Raiffeisen Bank SA, in baza somatiei nr. 1359/2016 din 15.09.2016 emisa de SCPEJ Ochian Doru Catalin si Neneci Alexandru;
  • urmarire silita imobiliara in favoarea Cojocaru Lucian, Lazar Nicu, Istrate Vlad-Constantin, in baza hotararii judecatoresti nr. 45147/299/2016 din 11.11.2016 emisa de Judecatoria Sector 1 Bucuresti, la cererea SCPEJ Dobra, Cosoreanu & Asociatii in dosar nr. 1380/29.11.2016.

 

                Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 427.832,00 Lei.

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 320.874,00 Lei.

 

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – RO 32951888, o garantie de participare de 32.087,40 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit  si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ. Totodata, persoanele prevazute mai sus vor avea obligatia de a depune, odata cu dovada consemnarii garantiei si oferta de cumparare, copie de pe B.I./C.I., iar in cazul persoanelor juridice copie de pe certificatul de inregistrare la Registrul comertului si de pe certificatul de inregistrare fiscala

 

 

 

 

 

 

Detalii

Data:
iunie 6, 2017
Timp:
11:00 AM - 12:00 PM

Loc de întâlnire

Bucuresti
România