Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

 • Acest eveniment a trecut.

Apartament 4 camere, Bucuresti, Sector 1

noiembrie 8, 2018 @ 10:00 AM - 11:00 AM

Dosar de executare nr. 2668/2018

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 2

Emisa azi 08.10.2018

 

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 08.11.2018, ora 10:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a bunului Imobil situat in ansamblul rezidential „PALLADIAN” din Bucuresti, Strada Virgil Madgearu, nr. 27A (fosta Strada Aron Cotrus nr. 61 A), corpul de cladire B, sector 1, compus din:

 1. Lotul cu numarul cadastral provizoriu 23646/2/7/5;35, inscris in Cartea Funciara Individuala nr. 71115 a localitatii Bucuresti, Sector 1, compus din:
 • apartamentul nr. 35, Lot 64, duplex, cu o suprafata construita de 354 mp, situat la etajul 5 + mansarda, compus din 4 (patru) camere si dependinte, alcatuit din:

– urmatoarele spatii situate la etajul 5, cu o suprafata utila de 112,23 mp si o suprafata totala de 141,94 mp: camera cu o suprafata utila de 81,01 mp; baie cu o suprafata utila de 2,33 mp; camera cu o suprafata utila de 22,22 mp; baie cu o suprafata utila de 6,67 mp; logie cu o suprafata utila de 25,03 mp; casa scarilor cu o suprafata utila de 4,68 mp.

– urmatoarele spatii situate la mansarda, cu o suprafata utila de 53,09 mp si o suprafata totala de 181,47 mp: camera cu o suprafata utila de 15,59 mp; baie cu o suprafata utila de 9,30 mp; camera cu o suprafata utila de 28,20 mp; terasa cu o suprafata utila de 128,38 mp.

 • suprafata indiviza de teren de 54,11 mp, corespunzatoare acestui apartament, din terenul aferent constructiei C1 (corp B) avand, in intregul sau, o suprafata de 1.601,75 mp;
 1. O suprafata indiviza aferenta de 12,49 mp, corespunzatoare acestui apartament, din lotul nr. 67 reprezentand parti comune, care prin natura si destinatia lor sunt in proprietatea comuna fortata si perpetua a tuturor proprietarilor, parti comune identificate cu numarul cadastral provizoriu 23646/2/7/6, inscris in Cartea Funciara Individuala nr. 71118 a localitatii Bucuresti Sector 1. Partile comune constau in:
 • parti comune situate la parter, cu o suprafata totala de 134,26 m.p.: hol cu o suprafata de 116,85 m.p., ghena cu o suprafata de 2,87 m.p., casa liftului cu o suprafata de 6,02 m.p., casa scarilor cu o suprafata de 8,52 m.p.;
 • parti comune situate la etajul 1, cu o suprafata totala de 88,68 m.p.: hol receptie cu o suprafata de 70,52 m.p, ghena cu o suprafata de 3,72 m.p., casa liftului cu o suprafata de 5,72 m.p., casa scarilor cu o suprafata de 8,72 m.p.;
 • parti comune situate la etajul 2 cu o suprafata totala de 64,98 m.p.: hol receptie cu o suprafata de 48,06 m.p., ghena cu o suprafata de 3,02 m.p., casa liftului cu o suprafata de 6,16 m.p., casa scarilor cu o suprafata de 7,74 m.p.;
 • parti comune situate la etajul 3, cu o suprafata totala de 64,98 m.p.: hol receptie cu o suprafata de 48,06 m.p., ghena cu o suprafata de 3,02 m.p., casa liftului cu o suprafata de 6,16 m.p., casa scarilor cu o suprafata de 7,74 m.p.;
 • parti comune situate la etajul 4 cu o suprafata totala de 64,98 m.p.: hol receptie cu o suprafata de 48,06m.p., ghena cu o suprafata de 3,02 m.p., casa liftului cu o suprafata de 6,16 m.p, casa scarilor cu o suprafata de 7,74 m.p;
 • parti comune situate la etajul 5 cu o suprafata totala de 44,31 m.p.: hol receptie cu o suprafata de 24,91 m.p., ghena cu o suprafata de 2,7 m.p, casa liftului cu o suprafata de 6,98 m.p., casa scarilor cu o suprafata de 9,72 m.p.;
 • impreuna cu dreptul de folosinta asupra unei suprafete indivize de 295,15 m.p., ce revine acestor parti comune, din terenul aferent constructiei C1 (corp B) avand, in intregul sau, o suprafata de 1.601,75 m.p..
 1. c) cota indiviza de 1/37, corespunzatoare acestui apartament, din Lotul 24, care, prin natura si destinatia sa, este in proprietatea comuna fortata si perpetua a tuturor proprietarilor corpului de cladire B si care formeaza imobilul cu numarul cadastral provizoriu 23646/2/7/-1;24, inscris in Cartea Funciara Individuala nr. 71075 a localitatii Bucuresti Sector 1, compus din: punct termic cu o suprafata de 30,22 m.p., situat la subsol si dreptul de folosinta asupra unei suprafete indivize de 38,42 m.p., ce revine acestui spatiu, din terenul aferent constructiei C1 (corp B) avand, in intregul sau, o suprafata de 1.601,75 m.p..

Terenul aferent apartamentului este grevat de o servitute legala de trecere prevazuta de art. 616 si urmatoarele Cod Civil, in favoarea apartamentelor situate in corpul C de cladire din ansamblul rezidential „Palladian”;

 1. d) cota indiviza de 1/125 din dreptul de proprietate asupra lotului nr. 64 care, prin natura si destinatia sa, este in proprietatea comuna fortata si perpetua a tuturor proprietarilor din ansamblul rezidential „Palladian” (corpul A, B si C), lot situat la subsolul corpului C din Bucuresti, strada Virgil Madgearu nr. 25A, Sector 1 si care formeaza imobilul cu numarul cadastral provizoriu 23559/8/-1;64, inscris in Cartea Funciara Individuala nr. 70527 a localitatii Bucuresti Sector 1, compus in intregul sau, din urmatoarele spatii cu o suprafata totala de 222 m.p,: piscina cu o suprafata de 112 m.p., WC 1 cu o suprafata de 7 m.p., WC 2 cu o suprafata de 4 m.p., WC 3 cu o suprafata de 3 m.p., WC 4 cu o suprafata de 3 m.p., Casa scarii cu o suprafata de 93 m.p.; impreuna cu dreptul de folosinta aferent acestor spatii, asupra unei suprafete indivize corespunzatoare unei cote indivize de 12,63% din terenul aferent constructiei corp C avand, in intregul sau o suprafata de 1.242,67 m.p.;
 2. e) cota indiviza de 1/125 din dreptul de proprietate asupra Centralei Termice – Lotul 44 avand in intregul sau o suprafata de 41,94 mp, care prin natura si destinatia sa este in proprietatea comuna, fortata si perpetua a tuturor proprietarilor din Ansamblul Rezidential „PALLADIAN” (corpul A, B si C), lot situat la subsolul corpului A din Bucuresti, Strada Aron Cotrus 61A, Sector 1, identificat cu numar cadastral 22781/1/96, inscris in Cartea Funciara nr. 69600 a localitatii Bucuresti, Sector 1.

 

In extrasul de carte funciara pentru informare aflat la dosar, in foaia de sarcini, se afla inscrise urmatoarele: drept de ipoteca in favoarea GARANTIBANK INTERNATIONAL NV – SUCURSALA ROMANIA; urmarire imobiliara la cererea S.C.P.E.J. OCHIAN DORU CATALIN SI NENECI ALEXANDRU, in dosar nr.2668/2018 in favoarea GARANTI BANK S.A.; .

                Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 2.157.000,00 lei.

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 1.617.750,00 Lei.

 

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – RO 32951888, o garantie de participare de 215.700,00 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

 

Executor judecatoresc

OCHIAN DORU – CATALIN

 

Publicatia de vanzare se poate descarca de aici: 2668.2018 Pub T2. 08.10.2018

Detalii

Data:
noiembrie 8, 2018
Timp:
10:00 AM - 11:00 AM