Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Apartament – 3 camere, situat in Str. Avrig, Bucuresti, Sector 2.

februarie 22, 2016 @ 10:00 AM

Subsemnatul OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, aducem la cunostinta generala ca in data 22.02.2016 ora 10:00 va avea loc, la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a imobilului – apartament compus din 3 camere si dependinte in suprafata de 61 mp, cu cota de parti comune de 1,16 % si cota de teren de 8,67 mp, situat in Bucuresti, Str. Avrig nr. 21-31, bl. U2, sc. 2, et. 8, ap. 79, Sector 2, avand nr. CF 227555-C1-U44, nr. cadastral 227555-C1-U44, proprietatea debitorului BOGDAN RADU-CRISTIAN si a coproprietarului POPESCU DOINA, detinut de ambii in cote egale de 1/2.
Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:
– promisiunea bilaterala de vanzare cumparare cu termen de perfectare a contractului de vanzare cumparare autentica pana la data de 31.07.2013, inscrisa prin actul notarial 508/07.07.2013 emis de BNP Aron Florentina, in favoarea Ciobanu Lambina Elena; promisiune bilaterala nula, avand in vedere depasirea termenului de perfectare a vanzarii.
Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 191.550,00 Lei (75% din pretul de pornire al primei licitatii).
Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare de 19.155.00 Lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, iar dovada consemnarii in original, impreuna cu oferta de cumparare va fi depusa la executorul judecatoresc, conform dispozitiilor art. 838 alin. (1) lit. k) si l) si art. 843 alin. (1) C.proc.civ.

Publicatia de vanzare T2 se poate descarca de aici :Publicatie 1

Detalii

Data:
februarie 22, 2016
Timp:
10:00 AM

Loc de întâlnire

Bucuresti
România

Organizator

Executor Judecatoresc Ochian Doru-Catalin