Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Apartament 3 camere, Bucuresti, Sector 4

octombrie 10, 2018 @ 10:00 AM - 11:00 PM

Dosar de executare nr. 2058/2018

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 1

Emisa azi 10.09.2018

 

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 10.10.2018, ora 10:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a bunului apartament nr. 39 situat in Bucuresti, Str. Almasul Mare nr. 12, bl. 51, sc. 4, et. 4, Sector 4, compus din 3 (trei) camere si dependinte(debara, vestibul, bucatarie, camara, baie, balcon = 3,92 m.p.), cu o suprafata utila de 61,54 m.p. si o suprafata totala de 65,46 m.p., asa cum rezulta din masuratorile cadastrale, impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune din imobilul bloc, in cota indiviza de 1,24%, precum si terenul aferent apartamentului in cota indiviza de 14,67 m.p., atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei, ce urmeaza regimul juridic prevazut de art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata. Apartamentul este intabulat in cartea funciara nr. 217884-C1-U5 (nr. CF vechi 49205) a localitatii Bucuresti, Sector 4 si are numarul cadastral 217884-C1-U5 (nr. cadastral vechi 2202/39), proprietatea Grigorescu Liliana Roxana si Grigorescu Cristian Alexandru;.

In extrasul de carte funciara pentru informare aflat la dosar, in foaia de sarcini, se afla inscrise urmatoarele: drept de ipoteca in favoarea RAIFFEISEN BANK S.A.; urmarire imobiliara la cererea S.C.P.E.J. OCHIAN DORU CATALIN SI NENECI ALEXANDRU, in dosar nr.2058/2018 in favoarea RAIFFEISEN BANK S.A.; .

                Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 251.564,00 Lei.

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 251.564,00 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – RO 32951888, o garantie de participare de 25.156,40 Lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

 

Executor judecatoresc

OCHIAN DORU – CATALIN

 

Publicatia de vanzare se poate descarca de aici: Pub T1

Detalii

Data:
octombrie 10, 2018
Timp:
10:00 AM - 11:00 PM