Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Apartament 3 camere- B-dul Burebista, sector 3, Bucuresti

martie 28, 2016 @ 9:00 AM

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 28.03.2016 ora 09:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a imobilului apartament compus din trei camere si dependinte (bucatarie, vestibul, oficiu, baie, WC, camara) situat in Bucuresti, B-dul Burebista nr. 2, bl. D14, sc. 4, et. 1, ap. 99, Sector 3, in suprafata utila de 72.98 mp, balcon 6.76 mp, balcon 1.11 mp, suprafata totala de 80.85 mp, impreuna cu dreptul de coproprietate in cota indiviza asupra partilor din imobil care prin natura lor sunt in folosinta comuna, perpetua si fortata a tuturor coproprietarilor, precum si dreptul de folosinta asupra terenului indiviz aferent apartamentului de 15.04 mp, identificat cu numar cadastral 218666-C1-U65 (nr. cadastral vechi 1213/99), inscris in CF 218666-C1-U65 (nr. CF vechi 43056) Bucuresti Sector 3, proprietatea debitoarei ROSCA Irinel Daniela.

Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:

Ipoteca de rang I in favoarea Raiffeisen Bank SA, Ipoteca legala in favoarea Ministerul Finantelor Publice -ANAF-AFP Sector 3, Somatie nr. 142/2016/25.01.2016 emisa de executor judecatoresc Ochian Doru Catalin

Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 477.800,00 Lei şi a fost stabilit de expert Fair Value Consulting prin evaluator BIRJARU Antoaneta legitimatie ANEVAR 18127/2016.

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 477,800.00 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, o garantie de participare de 47,780.00 Lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit  si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.            Publicatia de vanzare se poate descarca de aici: Publicatie in extras dosar 142

Detalii

Data:
martie 28, 2016
Timp:
9:00 AM