Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Apartament 2 (doua) camere, Bucuresti, Aleea Terasei, Sector 4

februarie 19, 2018 @ 1:00 PM - 2:00 PM

Dosar de executare nr. 3353/2017

 

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 1

Emisa azi 19.01.2018

 

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data de 19.02.2018 ora 13:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a bunului  apartament situat in Bucuresti, Aleea Terasei nr. 8, bl. R12A, sc. 2, et. 3, ap. 53, Sector 4, inscris in CF nr. 216622-C1-U14 (nr. CF vechi 22401/N) Bucuresti Sector 4, avand nr. cadastral 216622-C1-U14 (nr. cadastral vechi 2010/53), compus din 2 (doua) camere de locuit si dependinte, cu o suprafata utila de 45,16 mp, impreuna cu cota parte indiviza de 0,66% din partile si dependintele de folosinta comuna ale blocului care, prin natura sau destinatia lor sunt in folosinta comuna, fortata si perpetua a tuturor coproprietarilor din imobilul bloc, precum si cota indiviza de teren de 8,65 mp aferenta acestuia, atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei, proprietatea debitorului Dobre Claudiu-Valentin si a garantului ipotecar Dobre Silvia-Mihaela.

Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:

sarcini: drept de ipoteca in favoarea RAIFFEISEN BANK S.A. prin AGENTIA STIRBEI VODA; urmarire imobiliara la cererea S.C.P.E.J. OCHIAN DORU CATALIN SI NENECI ALEXANDRU, in dosar nr.3353/2017 in favoarea RAIFFEISEN BANK S.A.

                Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 217.760,00 Lei.

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 217.760,00 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – RO 32951888, o garantie de participare de 21.776,00 Lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit  si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

 

Executor judecatoresc

OCHIAN DORU – CATALIN

 

Publicatia de vanzare se poate descarca de aici: 3353.2017 Pub T1

Detalii

Data:
februarie 19, 2018
Timp:
1:00 PM - 2:00 PM