Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Apartament 2 camere, Bucuresti, Sector 5

ianuarie 9, 2020 @ 12:00 AM - 1:00 AM

Dosar de executare nr. 3391/2019

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE  IMOBILIARA  NR. 2

Emisa azi 09.12.2019

 

S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU prin OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti – 020075, Str. Mihai Eminescu nr. 151, ap. 2, Sector 2, aducem la cunostinta generala ca in data de 09.01.2020, ora 12:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a bunului  imobil situat in Bucuresti Str. Sold. Ilie Mihai nr. 8, bl. M122B, sc. 1, et. 1, ap. 10, Sector 5, identificat in cartea funciara nr. 224606-C1-U33 a Municipiului Bucuresti, Sectorul 5, cu nr. cadastral 224606-C1-U33, compus din 2 (doua) camere si dependinte, cu o suprafata utila de 47,47 m.p. si logie cu o suprafata de 3 m.p., impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor din imobil care prin natura lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor blocului, conform actelor de proprietate si inscrierilor in cartea funciara, precum si impreuna cu dreptul de folosinta asupra terenului aferent apartamentului, respectiv cota indiviza de 1,45%, atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei, cota de teren de 703/100, proprietatea SIMION Octavian si SIMION Elena .

In extrasul de carte funciara pentru informare aflat la dosar, in foaia de sarcini, se afla inscrise urmatoarele: drept de ipoteca in favoarea LIBRA INTERNET BANK S.A., urmarire imobiliara la cererea S.C.P.E.J. OCHIAN DORU CATALIN SI NENECI ALEXANDRU, in dosar nr.3391/2019 in favoarea LIBRA INTERNET BANK S.A.,  .

                Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 252.084,00 Lei.

Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 189.063,00 Lei, reprezentand 75% din pretul la care a fost evaluat imobilul..

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – RO 32951888, o garantie de participare de 18.906,30 lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei , cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.

 

Executor judecatoresc

OCHIAN DORU – CATALIN

 

H.C.


Publicatia de vanzare se poate descarca de aici:3391.2019 Pub T2.09.12.2019

Detalii

Data:
ianuarie 9, 2020
Timp:
12:00 AM - 1:00 AM