Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

apartament 2 cam 50,50 mp, Bucuresti Str. Baladei nr. 2, ap. 41, Sector 4

februarie 22, 2016 @ 2:00 PM - 3:00 PM

PUBLICATIE PDF
1405-14 publicatie

OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Campineanu, Nr. 29, Bl. 6, Sc. B, Ap. 56, Sector 1, aducem la cunostinta generala ca in data 22.02.2016 ora 14:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, vânzarea la licitaţie publica a imobilului situat in Bucuresti Str. Baladei nr. 2, bl. 56, sc. 1, et. 8, ap. 41, Sector 4, constand in apartament cu 2 camere si dependinte, in suprafata utila de 50,50 mp, balcon de 4,30 mp impreuna cu dreptul de coproprietate din partile si dependintele comune ale imobilului bloc in cota indiviza de 0,94 % si dreptul de folosinta asupra terenului aferent apartamentului in suprafata indiviza de 7,32 mp, nr. CF 216882-C1-U33 nr. cadastral 216882-C1-U33 (nr. CF vechi 2546, nr. cadastral vechi 417/41) proprietatea DINCA STEFANIA.
Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:
– drept de ipoteca rang I, in baza contractului de imprumut nr. 1231/2005, in favoarea CAR New Style Concept;
– urmarire imobiliara in dosar 79/2014 la cererea BEJ Guli Constantin in favoarea Secapital Sarl;
– urmarire imobiliara in dosar 1405/2014 la cererea SCPEJ Ochian Doru Catalin si Neneci Alexandru in favoarea Secapital Sarl;
Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 244.800 Lei.
Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare de 24.480.00 Lei lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, iar dovada consemnarii in original, impreuna cu oferta de cumparare va fi depusa la executorul judecatoresc, conform dispozitiilor art. 838 alin. (1) lit. k) si l) si art. 843 alin. (1) C.proc.civ

Detalii

Data:
februarie 22, 2016
Timp:
2:00 PM - 3:00 PM