Pentru a participa la licitatii aveti nevoie de urmatoarele acte:

Copia actului de identitate, Dovada consemnarii garantiei si Cererea de participare la licitatie

Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

apartament 1 camera suprafata 45,21 mp, Bucuresti, Str. Caracas Constantin nr. 3, corp A, etaj D+P, ap. 1, Sector 1

decembrie 30, 2015 @ 10:00 AM

publicatie PDFpublicatie vanzare 2176

OCHIAN DORU – CATALIN, executor judecatoresc, aducem la cunostinta generala ca in data 30.12.2015 ora 10:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, mentionat in antet, vânzarea la licitaţie publica a imobilului – apartament cu 1 camera si dependinte, in suprafata utila de 45,21 mp, impreuna cu dreptul de coproprietate din partile si dependintele comune ale imobilului bloc in cota indiviza de 9,79% si dreptul de proprietate asupra terenului aferent apartamentului in suprafata indiviza de 22,52 mp; situat in Bucuresti, Str. Caracas Constantin nr. 3, corp A, etaj D+P, ap. 1, Sector 1, nr. CF 248395-C3-U9 nr. cadastral 248395-C3-U9, proprietatea Grama Nina si Grama Danut Paris.
Conform extrasului CF, imobilul este grevat de urmatoarele sarcini:
– urmarire imobiliara SCPEJ Ochian Doru Catalin si Neneci Alexandru in dosar nr. 2716/2014 in favoarea Secapital sArl prin Kruk Romania SRL
Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 145.700,00 Lei.
Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO22 BREL 0002 0007 5500 0101, deschis la Libra Internet Bank SA, aparţinând SCPEJ OCHIAN DORU – CATALIN si NENECI ALEXANDRU, având C.I.F. – 32951888, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare de 14.570.00 Lei lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, iar dovada consemnarii in original, impreuna cu oferta de cumparare va fi depusa la executorul judecatoresc, conform dispozitiilor art. 838 alin. (1) lit. k) si l) si art. 843 alin. (1) C.proc.civ

Detalii

Data:
decembrie 30, 2015
Timp:
10:00 AM