Documente necesare

Pentru declansarea unei proceduri de executare, creditorul trebuie sa depuna la executorul judecatoresc urmatoarele acte:
– cererea de executare silita
– titlul executoriu (investit cu formula executorie daca este cazul)

Descarca cerere executare silita

Pentru comunicarea unei notificari prin posta sau prin agent procedural, notificantul trebuie sa depuna la executorul judecatoresc urmatoarele acte:
– notificarea in 3(trei) exemplare
– cererea de comunicare a notificarii
Notificarile urgente se vor comunica prin agent procedural.

Descarca cerere notificare

Pentru a participa la o licitatie, licitatorii trebuie sa depuna la executorul judecatoresc urmatoarele acte:

– dovada platii cautiunii reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv
– cerere de participare la licitatie
– copie act identitate, in cazul Persoanelor Fizice (cu procura autentificata notarial, imputernicire avocatiala, daca este cazul) iar in cazul Persoanelor Juridice, copie dupa certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, decizie asociati, mandat pentru persoana care reprezinta societatea.

Descarca cererea de participare la licitatie